Förbundet tittar på Influencer marketing

Förändrade konsumtionsbeteenden - en ny medievärld
Kommunikation är, vid sidan av teknisk utveckling, den största förändringskraften i världen. Den påverkar människors beteenden, attityder och värderingar. Förmågan att kommunicera strategiskt och kreativt är avgörande i dagens näringsliv. I det strategiska arbetet att nå ut och nå fram sker just nu stora förändringar. Många mediehus vittnar om förändrade konsumtionsbeteenden och hur det påverkar dessa som mediekanaler. Och i kombination med att en allt större procent av konsumenterna anger ”rekommendation” som den primära påverkan i val av varumärke anas en försmak av hur framtidens kommunikationslandskap kommer se ut. Vi som arbetar och lever med marknadsföring vet hur fort förändringen nu sker och vi behöver enas om gemensamma standards.

Förbundet spanar
Mot denna bakgrund startade det här projektet i april 2016. Vi ville titta närmare på Influencer marketing. Syftet med spaningen var bl a. att ta reda på kommunikationsbyråns roll i den nya dirigerade medievärlden för att förstå, förenkla och sprida till våra medlemsbyråer i KOMM. Ganska snart kände vi också att det här kan intressera fler. Så välkommen till en samlingsplats om influencer marketing, om vad man bör tänka på när man ger sig in i ett sådant här projekt och rollerna omkring. Se filmer med nätverken, ladda hem briefmallar, ta del av riktlinjer och rekommendationer, se case och få en kostnadsbild.

Dirigerad media - ett samarbete mellan byråerna och influencers
Inte sällan skriver vi själva våra nya uttryck. Det handlar om att förenkla och tala samma språk för att kunna jobba så effektivt som möjligt. Den sociala medievärlden är global och engelska uttryck är legio. I samtal med nätverken har vi föreslagit influencer marketing som ”dirigerad media” - som komplement till köpta och förtjänade. Och kommunikationsbyråns roll som just dirigent. Dirigent - conductor. Med den logiken blir kommunikationsbyråerna conductors. Flera har nickat jakande, så låt oss börja såhär.

Vi har intervjuat nätverk som har influencers, kreatörer på byråer och specialister. Har du frågor om innehållet eller vill bidra med material, kontakta oss på info@komm.se.

KOMM - Sveriges Kommunikationsbyråer