Pressmeddelande Reklamombudsmannen - Uppdaterade internationella reklamregler

Från den första juli gäller den nya versionen av Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation i Sverige. Reglerna har anpassats till det nya reklamlandskapet och gäller globalt.

En nyhet är tydligare krav på transparens och information i fråga om kommersiella meddelanden kontra redaktionellt material och användargenererat innehåll. I reglerna betonas att alla medier och plattformar inbegripet sociala medier måste följa regelverket. Vikt läggs också vid att det ska vara transparent om att det är reklam och vem som är annonsör. Reglerna gäller bland annat annonsörer, influencers, bloggare, vloggare, affiliatenätverk, dataanalytiker och adtech-företag.

Regelverket är grundläggande för självreglering av reklam samt är en beskrivning av vad som är god marknadsföringssed i marknadsföringslagen. Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO) – näringslivets generella självreglering för etisk reklam – prövar om anmäld reklam följer reglerna.

- I ett föränderligt medielandskap blir behovet av självreglering och regler som snabbt kan anpassas till nya tekniker och kanaler allt större, säger reklamombudsman Elisabeth Trotzig.

Reglerna som är globala sätter standarden för en hållbar och ansvarsfull marknadsföring, bidrar till ett stärkt konsumentskydd och konkurrens på lika villkor.

- Handel är global, men lagar skiljer sig mellan länder. För att skapa trygghet för företag att göra internationella affärer behövs harmonisering och förutsebarhet. Som globalt regelverk gör koden just det, säger ICC Sveriges generalsekreterare Susanna Zeko.

- Regelverket skapar en gemensam branschpraxis som underlättar för företag att producera reklam som de vet fungerar på fler marknader. Genom att följa reglerna vet de att de håller sig inom gällande etiska ramar, och kan därför lättare agera globalt, fortsätter Susanna Zeko.

Det nya, uppdaterade regelverket gäller från och med den första juli 2019.

Kontakt: Elisabeth Trotzig, reklamombudsman,

070-572 46 16, e.trotzig@reklamombudsmannen.org 

Kajsa Persson-Berg, communications manager, 08-440 89 24, kajsa.persson-berg@icc.se

ICC:s grundregler för reklam och marknadskommunikation

Läs pressmeddelandet från Reklamombudsmannen i sin helhet

Sveriges Annonsörer reder ut vad som gäller för reklam i sociala medier

Fotograf: Jonas Olson

Fotograf: Jonas Olson

I tidningen Resumé har man senaste tiden kunnat följa en artikelserie som adresserat influencer marketing. Resumé menar på att de det är otydligt vad som gäller när det kommer till reklammärkning i sociala medier. Tobias Eltell och Niklas Briselius, jurister på Sveriges Annonsörer, uppmanar till lugn och försöker reda ut vad som gäller.

-Frågan om hur en reklammarkering ska ske för att uppfylla det grundläggande kravet om reklamidentifiering har diskuterats i ett antal år vid det här laget. Grundprinciperna finns i marknadsföringslagen och i nämnda ICC:s grundregler för reklam samt diverse rekommendationer från olika organisationer verksamma på området bland annat Sveriges Annonsörer. Det finns dessutom gott om praxis från RON. Det är också därför det är förvånande att det fortfarande tycks finnas en utbredd okunskap på området, och att man mottar RON:s fällande uttalanden med förvåning och ilska, säger Niklas Briselius och Tobias Eltell, Jurister Sveriges Annonsörer.

Läs artikeln i Resumé här

Pressmeddelande Reklamombudsmannen

16 nya beslut från Reklamombudsmannens opinionsnämnd om smygreklam på Instagram 

Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) har nyligen prövat 16 ärenden som förtydligar praxis om vad som gäller för influencers reklammarkering i inlägg på Instagram. Åtta inlägg fälldes eftersom det inte framgick att inläggen var reklam och fem inlägg friades eftersom det var tydligt att inläggen var reklam. I tre ärenden avvisades anmälningarna eftersom det inte var styrkt att de anmälda inläggen är reklam.

Samtliga Instagraminlägg anmäldes för otydlig reklamidentifiering då anmälarna ansåg att inläggen var reklam utan att detta tydligt framgick. Är det tveksamt om det rör reklam måste RON först pröva om inlägget är reklam. Är det inte styrkt att det är reklam avvisas anmälan. Är det däremot klart att det är reklam, prövar RON om detta omedelbart framgår. Om det omedelbart framgår så frias reklamen. Om det är reklam men detta inte omedelbart framgår fälls inlägget för bristande reklamidentifiering enligt artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler). 

Reklam eller ej? 
I tio beslut prövade RON först om inläggen var reklam. Faktorer som påverkar bedömningen av om det är reklam eller inte är om det finns ett avtal avseende inlägget mellan influencern och en annonsör, om inlägget handlar om influencerns egna varumärke eller företag, eller om influencern har en anställning med arbetsuppgift att marknadsföra den omnämnda produkten. Även förekomsten av rabattkoder kan visa på att ett inlägg är reklam. I prövningen avvisades tre anmälningar eftersom det enligt RON inte var styrkt att inläggen var reklam. Vid prövningen gör RON en helhetsbedömning av inläggets bild och text.

Fällda för bristande reklamidentifiering 
Åtta Instagraminlägg med reklam fälldes då det enligt RON inte omedelbart framgick att det var reklam. Inläggen fälldes bland annat för att de saknade reklammarkering eller för att det fanns en reklammarkering som ansågs för otydlig genom utformning eller placering. Att ett varumärke eller ett företag är taggat i bilden eller taggat i texten i inlägget var enligt RON i dessa fall inte en tillräcklig reklamidentifiering. Både marknadsförande företag och influencern är ansvariga för att reglerna följs.

Friade eftersom det framgår att det är reklam 
Fem Instagraminlägg friades då RON ansåg att det är tydligt att inläggen är reklam. Reklamen friades bland annat för att influencern tydligt markerat att det är reklam eller för att det genom bild och text är så tydligt att det rör sig om reklam att detta inte behövde skrivas ut. Tre av de friade inläggen var publicerade som Instagram Stories. Av besluten framgår att alla delar i en Instagram Story ska vara identifierbara som reklam.

Praxis för reklamidentifiering 
Enligt RON:s praxis ställs höga krav på att konsumenten ska kunna identifiera reklam som sådan, till exempel ska en konsument inte behöva ta del av hela innehållet innan det klart framgår att det är reklam. En utgångspunkt är därför att det bör finnas en tydlig reklammarkering i början av texten i ett inlägg på Instagram om inte innehållets kommersiella karaktär genast framgår på annat sätt.

Läs besluten här: 

Avvisade anmälningar, ej reklam
Nellie Berntsson Gonzales
Samir Badran
Alexandra Nilsson

Fällda för bristande reklamidentifiering 
Provrummet och Pernilla Wahlgren
ByBianca och Bianca Ingrosso 
Tigelle och Josefine Forsberg
Nootka och Lisa Osson
Nootka och Lisa Olsson
Nocco och Linus Carlén
Bookmark Förlag och Samir Badran
Madlady och Lisa Anckarman

Friade eftersom det framgår att det är reklam
Nocco och Linus Carlén
Lyko och Linda Hallberg
Daniel Wellington och Foodgeekzsisters
Womens Best och Linn Jacobsson
Madlady och Nina Glimsell Udovicic

“Hur åberopar vi influencers i vår marknadsföring? Och vad kan det få för konsekvenser?”

Detta diskuterar Tobias Eltell på Sveriges Annonsörer i ett blogginlägg i veckan;

“Att anlita influencers för att lyfta sina produkter och tjänster är vanligt. En ständigt återkommenade fråga är och har varit var gränsen går mellan yttrandefrihet och reklam, dvs. när går influencern över gränsen från vad som är yttrandefrihetsrättsligt tyckande till reklam. I samband med detta har förts diskussioner hur och vilka reklammarkeringsbegrepp som ska användas. Svaret på detta får vi kanske till sommaren då Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) kommer att avkunna dom i Tourn Media/Kissie-målet. Ett kort svar är annars att influencern ska använda de reklammarkeringsuttryck som genomsnittskonsumenten för influencerns målgrupp förstår. Det kan alltså röra sig om olika uttryck beroende på om målgruppen är 19 eller 65 år.”

Läs hela blogginlägget här!

Ny handbok om Influencer marketing

Skärmavbild 2018-09-21 kl. 09.35.56.jpg

KOMM träffade tidigare Aron Levin, grundare av Relatable för en intervju (se filmen här). Nu lanserar företaget handboken “The 2018 Influencer Marketing Handbook“. Boken ger värdefulla tips och insikter från Relatables erfarenheter från tidigare kampanjer. Vi tog en snack med Aron för att höra mer om boken.


- Berätta om handboken, hur och varför kom den till?

Det kan vara otroligt frusterande att vara marknadschef idag och hålla koll på ett medialanskap som ständigt förändras. Influencer Marketing handlar i grunden om att människor blivit mediahus, och att många av de gamla traditionella vägarna att jobba på inte går att applicer, men samtidigt är det en mediakanal, precis som vilken annan som helst. Efter att ha genomfört över 5,000 samarbeten i 40 länder har vi samlat på oss en stor mängd kunskap och insikter - och vår egna säljprocess och möten med kunder består till 90% av att hjälpa nya och befintliga kunder i hur de ska tänka och agera. 

Men, det finns en utmaning med det också - det skalar dåligt och är inte det effektivaste sättet att hjälpa så många som möjligt.  

Så, det jag gjorde var att samla alla de insikter och kunskaper vi samlat på oss för att sedan bygga upp det i kapitel kring de olika utmaningar som vi märkt att många i vår bransch har. Det är radikalt att dela ALLA sina "hemligheter" och den expertis vi byggt hela vår affär på, men jag tror stenhårt på att vara transparent och att det på lång sikt kommer vara bra för både våra kunder och oss. 

- Vilka är de viktigaste insikterna ni delar i boken?

Det finns totalt ett 50-tal väldigt specifika insikter, uppdelade i 7 kapitel - En av de viktigaste insikterna som även inleder boken handlar om att titta på just influencer marketing ur ett nytt perspektiv och förstå varför människor blivit mediahus. 

Bonuskapitlet "7 Principles of Word of Mouth" har också varit otroligt uppskattat ("This breakdown is one of the best I've found on the topic..." - sa Rand Fishkin, grundare av MOZ och bästsäljande författare och marknadsföringsexpert.).)

- Vilka trender ser du inom influencer marketing och vad tror du om framtiden?

Inom den närmaste tiden är det en handfull med tydliga trender som kommer styra branschen: 

1. Audience-First (Data-drivna insikter kring målgrupper och att röra sig bort från vad magkänslan säger och vem man personligen tycker om eller inte tycker om.)

2. “Riktiga” KPIer (Engagemang, Varumärkespreferens, kännedom, trafik och såklart konvertering/sälj) - Vi rör oss bort från att räkna subscribers på youtube eller följare på Instagram till mätbarhet kring siffror som ligger närmare kundernas affär. 

3. Mediaplanera räckvidden och kampanjer (Oavsett KPIer). Dagarna med bloggfrukostar och liknande som "kanske" genererar "något" är över. Att med precision kunna förutspå och planera kampanjer precis som i andra mediakanaler kommer vara ett krav från kunderna.

4. Slut på att dela ut gratis-produkter i utbyte mot distribution - I en undersökning som vi genomförde tidigare i år visar det sig att bara 8% av influencers kan tänka sig att jobba med ett varumärke i utbyte mot produkter. Det kommer inte byggas fler bolag på premissen att dela ut gratisprodukter.

5. Krav på att bli "Creator-Centric", som vi kallar det. Förstå de problem och utmaningar de många talanger och inflytelserika personer du jobbar med och stå på deras sida. Bli en del av att lösa deras största problem, så kommer du att få mer värdefullt utbyte tillbaka. 

Läs mer om handboken här


Kissie-domen: ”#sponsored post” och ”#samarbete” är tillräckliga reklammarkeringar

Kissie-domen:

”#sponsored post” och ”#samarbete” är tillräckliga reklammarkeringar för ett influencersamarbete - om de placeras först i inlägget.

Bloggerskan Kissie fälls för bristande reklammarkering i ett blogginlägg samt instagraminlägg medan nätverket Tourn Media frias från medverkansansvar.

Domen blir härmed vägledande, givet att den inte överklagas senast 21 februari.

Pressmeddelande
Till domen

Nya prövningar i RON

Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) har prövat tre ärenden som gäller reklam utformad som artiklar med så kallade affiliatelänkar. Reklamenheterna, som såg ut som artiklar, handlade om kläder från Nelly publicerad på Nyheter24.se/modette, kläder från NA-KD publicerad på Chic.se samt kläder från & Other Stories publicerad på Elle.se.

Läs besluten här:
http://reklamombudsmannen.org/uttalande/nelly-modette-och-apprl

http://reklamombudsmannen.org/uttalande/nakd-chic-och-apprl

http://reklamombudsmannen.org/uttalande/-other-stories-elle-och-apprl

PR-utskick vs Reklam

"PR och annonsering är inte samma sak, även om vissa aktörer i skönhetsbranschen tycks tro det. Så nu ska jag ännu en gång* förklara hur marknadsföringslagen funkar i Sverige".

Läs Kicki Normans reaktion på Estée Lauders mejlutskick till svenska influencers: https://www.daisybeauty.com/dagen-nar-estee-lauder-fick-den-svenska-marknadsforingslagen-om-bakfoten/?utm_content=buffer6e90b&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer